Den personliga resan genom Rampsystemet / Livets träd

MasterClass - Att se med hjärtat
| undervisas av Karin & Niklas Ugander

Intresserad av den här kursen? Mejla oss på info@kani.se

Kursbeskrivning


Hejsan på er ... Niklas här,

Den här kursen är för dig som gått Alven 3. 

Alven 4 finns nu här på Kaniskolans onlineplattform. Längre ner på denna sida kan ni läsa om upplägget för utbildningen och se rubriker på alla klasser och övningar under året. 

Under Alven 4 gör man två parallella personliga resor. 

  1. Den ena resan är din personliga resa genom Rampsystmet eller Livets Träd. 
  2. Den andra är den spännande resan genom den träning och undervisning du kommer att få av "De 104" under året.

Inspelad inbjudan tillgänglig
Det finns även en inspelad inbjudan från de 104 spirits som är bra att lyssna på. 

För att komma åt inspelningarna gör du så här:

  1. Så snart startdatum för gällande år är satt kommer du som är examinerad från Alvens 3:e ring automatiskt att läggas upp på kursen. Du kommer då att komma åt mer information och den inspelande inbjudan från "De 104". 
  2. Du behöver logga in här
  3. Du kommer då automatiskt till "Mina kurser". Där hittar du Alven 4 kursen samt alla andra online-kurser du går eller har gått .
  4. Klicka på kursen för "AlvenTraditionens 4:e ring" och följ instruktionerna.

Blessed be
Niklas & Karin

Karin & Niklas  Ugander
Karin & Niklas Ugander
Founders

Karin Ugander

Fjärde generationens Medium

Karin är fjärde generationens medium och redan som 20 åring började hon att ta emot klienter för rådgivning och konsultation. Karins intresse för färg ledde henne vidare till att bli utbildad AuraSoma färgterapeut.  Kunskapen om färg och den egna förmågan att läsa av människors energifält har Karin sammanfört med Niklas kunskap om örter och naturmedicin. Tillsammans har det skapat den nya produktserien med KaniOljor.

Karin har arbetat med Reiki Healing sedan -95 och blev Reiki Mästare-98. 

Karin är även utbildad inom Fjärrsyn och är en Extended Remote Viewer. Fjärrsyn är förmågan att införskaffa information från en annan plats eller tid genom att använda sina utökade sinnen. Karins lärare var David Morehouse som även har skrivit boken Psychic Warrior.

Pathfinder - KaniSkolans utbildning till Astronumerolog

Karin är huvudlärare och den som har satt samman KaniSkolans utbildning till Astronumerolog. I utbildningen kombineras Numerologi, Astrologi & Tarot. Kunskapsområden som Karin har många års erfarenhet av.

Numerologi grundar sig på när en person är född och  vilket namn som han eller hon har fått. Dessa uppgifter omkodas till  siffror som sedan bildar ett mönster och ett samband. Matematikern och filosofen Pytagoras anses vara den moderna Numerologins fader.

Psykologisk astrologi är en astrologi som främst riktar  in sig på vad som händer inom människan och hennes psyke. Vilka  arketyper och byggstenar som finns, samt vilka relationer som de har  till varandra. Det är ett utmärkt redskap att använda sig av inom  coachning och samtal. Grunden till den psykologiska astrologin skapades  av Carl Gustav Jung.

Tarot är bilder och symboler som fungerar som en spegel till en människas inre landskap. Mycket av dess symbolik och myter är de som används idag inom modern psykologi och samtalsterapi. Tarot är något som har följt med Karin från hennes uppväxt och hon har över 25 års erfarenhet av tarot tolkning och konsultationer.

Shamanska och Magiska Traditioner

Karins norrländska rötter gav henne tidigt en stark kontakt med naturen. Detta har lett till ett utforskande av Shamanska och Magiska traditioner. Karin är utbildad Minister i Temple of Witchcraft i USA. Där har hon bland annat studerat Praktisk magi, Shamansk magi och Kabbala. 

Vägledning, Konsultationer & Utbildning

I dag arbetar Karin huvudsakligen med KaniSkolans utbildningar. Men hon har ibland sin mottagning öppen för konsultation. Där blandar hon sin mediala förmåga med sin erfarenhet av allt ifrån Astrologi till Praktisk Magi och Shamansk Healing.

Magiska Systrar & Bröder och FB

Karin är Administratör på Magiska Systrar & Bröders FB sida. Där skriver Karin en Astrologg och annat som är av Magiskt intresse. Sidan är mycket populär och har över 10 500 följare.

Niklas Ugander

Niklas är tillsammans med sin fru Karin Ugander grundare till KaniSkolan, Alven Inner Ring Tradition, StarCode Healingen och den spännande Pyramidundervisningen eller Hjärtats Labyrint som undervisningen också kallas. 

Livets mysterier
Niklas har i hela sitt liv varit intresserad av människans och livets mysterier. I slutet av 90-talet började han sin resa i den naturmedicinska världen. Han började då bl.a. studera Ortomolekylär medicin i Holland.  Niklas har haft populära kurser om bl.a. stress, stresshormoner, blodsocker, kroppens inre miljö, m.m. och arbetat som coach och rådgivare till terapeuter runt hela norden.

Naturmedicinens värld
Niklas upplevde att naturmedicinens värld inte riktig räckte hela vägen. Detta i kombination med hans nyfikenhet på livets mysterier förde honom in på olika naturtraditioners sätt att se på hälsa. Hur påverkas vi människor av naturens cykler? Finns det koder eller kopplingar i till våra förfäder genom blodet som kan påverka oss här i dag, som man säger inom shamanismen och magiska traditioner? Finns det nycklar i de gamla naturtraditionernas visdom som kan hjälpa oss i modern tid?.

Shamanism & magi
Dessa och många andra spännande frågeställningar förde honom in på en ny bana, där han började studera olika naturtraditioners sätt att se på människan och dess utveckling. Niklas har bl.a. studerat Shamanism, Kabbala, High WitchCraft och andra andliga naturtraditioner för bl.a. Temple of Witchraft i USA. Han har även gått 14 år träning och utbildning i Andlig/Spirituell ledarskap för "The spirts of the 104".

Idag är Niklas lärare och rektor på KaniSkolan.

Kursinnehåll

Intresserad av den här kursen? Mejla oss på info@kani.se